ی ی      یی                            ژ ی      ی            ی   یی  
ی یی یی Ԑیی ی

ʐ ‌ی ی ی ѐ ‌ .   ...
ی ی یϿ

- ی ی یی ی ی ی یی...یی یی

ϐی ی

ϐی ی ǘ ی ی  ϐی...BMI


 Bmi
ی:

ی:
Go!
ی ǘ ی Ȑیی ی

ی ی!

- ی ی یی ی ی ی ی ...ǘ ی
ǘ ی

ی یԐ
ی یی یی Ԑ ی ی


      ی ی ی ی!یی ϐی ی ی.
ی ی ی ͝ ی
ی ی ی. ی ی ی ی ی.
э ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی.
ی یی ی ی .
Ԑ یی